Bihar Rajya Beej Nigam Ltd, Department of Agriculture, Govt. of Bihar +91 612 2547066

brbn.bih.mail@gmail.com

CROP VARIETY/HYBRID YEAR OF NOTIFICATION

Paddy

MTU 7029 1985
MTU 1001 1997
MTU 1010 2000
SWARNA SUB 1 2009
R MAHSURI 2007
RAJSREE 1989
PR113 2001
NAVIN 2006
PRABHAT 1978
NDR 359  
BPT 5204 1989
R SWETA 2007
R BHAGWATI 2010
R KASTURI 2007
SAMPADA 2008
IMPROVED SAMBA MAHSURI 2008
PAU 201 2008
PANT DHAN 19 2002
R SUWASHNI 2007
CSR 36 NAINA 2005
BASMATI 370 1973
pusa 1121(PS 4) 2005
TURANT 1996
VAIDEHI 1996
NEW VARIETY  

Arhar

UPAS 120 1976
BAHAR 1986
NDA 1 1997
PUSA 9 1993
MALVIYA 13 2005
NARENDRA ARHAR 2 2008
NAW VARIETY  
     

Urd

urad_dal_250x250

PANT U 19 1982
NAVIN 1978
SHEKHAR 2001
     

Jute

JRO 524 1978
JRO 128 2002
JRO 66 1998
JRO 8432 1999
NEW VAR.  
     

Wheat

PBW 502 2004
K 307 2007
PBW 343 2000
UP2425 1999
HUW 468 1999
WH 711 2002
PBW 373 1997
UP 262 1978
RAJ 3777 2006
RAJ 4120 2008
RAJ 4037 2004
PBW 154 1988
HUW 234 1986
WR 544 2005
DBW 14 2003
DBW 39 2010
HD 2733 2001
HUW 510 2001
HD 2824 2003
CBW 38 2009
HD 2643 1997
HW 2045 2002
K 9107 1996
HD 2967 2011
HI 1563 2011
N W 2036 2003
HD2888 2006
NEW VARIETY  
     

Gram

P BAIBHAV  
GNG 649  
GNG 663 1995
P 256 1985
pant G 114 1981
JG 11 1999
P KABULI 1003 1999
GG 4 1999
L 550 1977
RAU 52 1985
udai 1992
HK 4 KABULI 2012
JG 46  
SAMRAT 1997
C 235 1975
PANT G 10  
PANT G 186  
NEW VAR.  
     

Lentil

DPL 62 sheri 1997
DPL 15 priya 1995
PL 406 1997
HUL 57 2005
ARUN 1986
K 75 1986
L4076 1993
PL 5 1999
PL 8  
PL 639 1981
NOORI 2001
NEW VAR.(PL 8) 2010

Rai

PK 1  
AGRANI 1998
VARUNA  
RAURD 9403  
KRANTI 1983
PUSA BOLD 1985
RAURD 1002  
RAURD-L-2-1  
R ANUKUL  
NEW VAR. PUSA MUSTURD-27 2012

Pea

ARCHNA  
MALVIYA MATAR-15 2000
AMBIKA 2001
P PRABHAT 2001
DPR-23( PUSA PRABHAT) 2001
HARBHAJAN  
NEW VAR.  
     

Maize

SHAKTIMAN -3  
SHAKTIMAN -4  
DRH 110  
NEW VAR  

Linseed

linseed

GARIMA 1985
MEERA 2000
SHEKHAR 2001
SUBHRA 1985
SHEELA 2001
NEW VAR.  
     

Khesari

RATAN 1997
GNG -1581 2008
NEW VAR.  
   

Moong

moong-dal

HUM 16 MALVIYA JANKALYANI 2006
MEHA 2005
SML 668 2002
SAMRAT  
PUSA VISHAL  
moti 1987
pant moong 1997
hum 12 2002
P M 6 2007
PANT M 4 1997
NEW VAR.  
 

Toria

TYPE 9 1978
BR 23 1993
N V UTTARA 2010
 

Ragi

RAU 8